História a profil spoločnosti:

V roku 1990 ešte pod iným názvom, ako fyzická osoba začala svoje podnikateľské činnosti v oblasti kovovýroby, zámočníckych výrobkov, klampiarstva a cestnej motorovej nákladnej dopravy vyvíjať svoje aktivity. V roku 1995 dve fyzické osoby založili Kovum, združenie a spojili KOV a UM (vlastný rozum). V roku 2001 založili ďalšiu právnickú firmu Kovum, s.r.o. a svoje činnosti prerozdelili do oboch firiem.

Peter Klepáč - Kovum, združenie sa zameriava na:
  • výroba nosných konštrukcií,
  • montáž obvodových a strešných panelov,
  • vykonávanie priemyselných stavieb,
  • cestná motorová nákladná doprava.

Kovum,s.r.o. sa zameriava na:
  • výrobu a predaj zámočníckych výrobkov,
  • kovoobrábanie,
  • klampiarstvo.

Cieľ spoločností:

Základnou orientáciou a cieľom spoločností je byť tržnými a konkurencieschopnými spoločnosťami, ponúkajúcimi výrobky a služby na vysokej úrovni kvality a predstavujúcimi pre odberateľov spoľahlivé firmy so silným technickým zázemím, poskytujúce technické poradenstvo a riešenie problémov zákazníka.