contact us

KONTAKT

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať 

kontakt

Adresa spoločnosti

Závažná Poruba 540, 032 02 Závažná Poruba

Telefón

+421 907 321 391

Email

info@kovumlm.sk

Fakturácia

Fakturačné údaje

IČO: 363 99 159
DIČ: 2020127516
IČ DPH: SK2020127516

bankové spojenie

Názov banky: Slovenská sporiteľňa, a.s
Č.účtu: 0332628726/0900
IBAN: SK48 0900 0000 0003 3262 8726
SWIFT: GIBASKBX

© 2024 KOVUM, s.r.o. Všetky práva vyhradené